List of the Governing Council and Academic Council Members of ACT  – 2018

 

Sl. No. Name
01 Padma Vibhushana Shri. M.N. Venkatachalaiah
02 Dr. N. Rudraiah
03 Justice Sri. M. Rama Jois
04 Sri K Jairaj, IAS Retd.
05 Dr. K. Sudha Rao
06 Dr. Kiran Kumar
07 Mr. Gopal Hosur, IPS
08 Dr. R. Balasubramanyam
09 Shri. Vishvanath Hiremath
10 Prof. Nayan Tara
11 Dr. Ali Khwaja
12 Dr. H. S. Nagaraj
13 Dr. Sameera Simha
  14 Smt. Ashwini Nachappa
15 Dr. Sridhar
16 Dr. Chandrashekar Chikkamuniyappa
17 Dr. Ganesh Bhatta